OHN7.jpg
Vatry zář, vatry zář Junačky Vatry vlasti stráž

1. ODDÍL JUNAČKY VATRY, 3. STŘEDISKO ZDIMÍRA TOUŠKA OLOMOUC

ohn6.jpg

Den zamyšlení 2011

22. února je datum tradičního skautského svátku - Světového dne zamyšlení.

Každoročně 22. února, na den narozenin zakladatele skautingu Roberta Baden Powella a jeho ženy Olave Baden Powellové, si skautky a skauti na celém světě připomínají své vzájemné sesterství a bratrství.

Zároveň se snaží alespoň malým dílem zlepšit některý ze závažných celosvětových problémů. Mezinárodní dívčí skautská organizace WAGGGS proto každý rok vybírá téma, na které by se skautky a skauti na celém světě měli zaměřit. Pro letošek zní: „rovnost mužů a žen a zlepšování postavení žen ve společnosti“.

Další informace můžete nalézt na officiálních stránkách Dne zamyšlení www.worldthin­kingday.org.

Proč právě Den zamyšlení a trochu historie

 

Každý rok 22. února slaví skautky a skauti na celém světě Den zamyšlení. Den zamyšlení se zrodil v roce 1926 na Mezinárodní skautské konferenci v USA. Účastnice konference se rozhodly, že by měl existovat zvláštní den, kdy by skautky po celém světě na sebe navzájem myslely a slavily by své sesterství. 22. únor byl vybrán jako vhodné datum, protože ten den slavil narozeniny jak zakladatel skautingu, lord Robert Baden-Powell, tak i jeho žena Olave, zakladatelka světového dívčího skautského hnutí.

V roce 1932 během Mezinárodní konference v Polsku se skautky z celého světa rozhodly, že by svůj den neměly slavit pouze tím, že si budou vyměňovat pozdravy. Aby ze Dne zamyšlení udělaly opravdovou narozeninovou oslavu, rozhodly se, že si budou vzájemně vyměňovat i dárky a zároveň se snažit podpořit chudé a potřebné.

 

Rovnost mužů a žen – téma letošního dne zamyšlení

 

Dívky a ženy po celém světě nemají stejné příležitosti. Mají horší přístup ke vzdělání, jsou méně zastoupeny v parlamentech a vládách a za stejnou práci vydělávají méně. Témata Světového dne zamyšlení pro rok 2011 je třetí z rozvojových cílů tisíciletí OSN: „empowering girls will change our world“ („posílení dívek změní náš svět“). Cílem letošního dne zamyšlení je zvýšit povědomí o situaci znevýhodněných dívek a žen po celém světě a posílit je, aby vystoupily proti nerovnosti.

 

Důležitá fakta o rovnosti mužů a žen a posilování postavení žen

Věděli jste, že:

- Na světě je dvakrát více negramotných žen než mužů starších 15-ti let?

- Ženy vydělávají 10% ze všech příjmů na světě, ale pracují 2/3 všech pracovních hodin?

- 70% z lidí žijících v chudobě jsou ženy?

- Aktivity v dívčích organizacích zvyšují sebevědomí jejich členek?

- WAGGGS průzkum zdraví adolescentů ukazuje, že 82 % dívek se cítí pod tlakem, aby přizpůsobovaly své chování, 36% se začíná starat o svůj vzhled před tím, než dosáhnou 12-ti let?

- 45 milionů dívek v současnosti nemůže studovat?

- V Evropě ženy za stejnou práci vydělávají 76% příjmu mužů?

- Pouze 9% HIV pozitivních žen v rozvojovém světě má přístup k léčbě, která zabraňuje přenášení HIV na jejich děti?

- Ženy tvoří pouze 12,8% členů všech světových parlamentů?

 

Zdroj: http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5760-materialy-ke-dni-zamysleni-2011/,  Zahraniční odbor z materiálů WAGGGS – World Thinking Day

01.03.2011 16:22:13
junackyvatry
Prostě skauting, je na celý život ...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one