foresstlog2.jpg
Vatry zář, vatry zář Junačky Vatry vlasti stráž
ZMĚNA

ZMĚNA

ZMĚNA
Každá první schůzka v měsíci se koná v KROJÍCH. Nezapomeňte!

SKAUTSKÝ ZÁKON

Skautský zákon vytváří svým zněním rámec slušného chování. Po celém světě se skauti hlásí ke stejným ideálům a tak ani skautský zákon se v mnohém neliší. Těch deset bodů zákona můžeme přirovnat k paprskům majáku, které vedou lodě na rozbouřeném moři tak, aby neztroskotali na úskalích. Deset je také vrcholů dvou pěticípých hvězd zobrazovaných na různých skautských znacích a symbolikách.

 


Anglie:

A Scout's honour is to be trusted

A Scout is loyal

A Scout's duty is to be useful and to help others

A Scout is a friend to all and a brother to every other scout, no matter to what social class the other belongs.

A Scout is courteous

A Scout is a friend to animals

A Scout obeys orders

A Scout smiles and whistles

A Scout is thrifty

A Scout is clean in thought, word and deed


Překlad:

Skautská čest je být důvěryhodný

Skaut je loajální

Povinností skauta je být užitečný a pomáhat ostatním

Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta, bez ohledu na to, k jaké společenské třídě ti druzí patří

Skaut je zdvořilý

Skaut je přítelem zvířat

Skaut je poslušný

Skaut se usmívá a píská si

Skaut je šetrný

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech

 


Japonsko:

A Scout is faithful.

A Scout is friendly.

A Scout is courteous.

A Scout is kind.

A Scout is thrifty.

A Scout is courageous.

A Scout is thankful.


Překlad:

Skaut je věrný

Skaut je přátelský

Skaut je zdvořilý

Skaut je milý

Skaut je šetrný

Skaut je odvážný

Skaut je vděčný

 


Kanada:

A Scout is helpful

A Scout is trustworthy,

A Scout is kind

A Scout is cheerful,

A Scout is considerate

A Scout is clean,

And a Scout wise in the use of all resources.


Překlad:

Skaut je užitečný

Skaut je důvěryhodný

Skaut je milý

Skaut je veselý

Skaut je ohleduplný

Skaut je čistý

A Skaut moudře využívá všech zdrojů

 


Chile:

The Scout places his honor in being worthy of trust.

The Scout is loyal.

The Scout is useful and helps others, without thinking of compensation.

The Scout is a friend to all and a brother to any Scout.

The Scout is courteous and gentlemanly.

The Scout loves Nature and protects animals and plants.

The Scout smiles and sings in difficult times.

The Scout is obedient.

The Scout is thrifty.

The Scout is clean and pure in thought, word and deed.


Překlad:

Část skautské cti je v tom, že si zaslouží důvěru

Skaut je loajální

Skaut je užitečný a pomáhá ostatním, aniž by přemýšlel nad odměnou

Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta

Skaut je zdvořilý a gentlemanský

Skaut má rád přírodu a chrání zvířata i rostliny

Skaut se usmívá a píská si v těžkých časech

Skaut je poslušný

Skaut je šetrný

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech

 


Česká Republika:

Skaut je pravdomluvný

Skaut je věrný a oddaný

Skaut je prospěšný a pomáhá jiným

Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta

Skaut je zdvořilý

Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských

Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců

Skaut je veselé mysli

Skaut je hospodárný

Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích 

01.05.2012 20:40:48
junackyvatry
Jednou skautem, navždy skautem ...
.
.


.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one