foresstlog2.jpg
Vatry zář, vatry zář Junačky Vatry vlasti stráž
ZMĚNA

ZMĚNA

ZMĚNA
Každá první schůzka v měsíci se koná v KROJÍCH. Nezapomeňte!

SKAUTSKÝ SLIB

Skautský slib (přísaha) je jednou ze základních charakteristik skautingu; jeho složením se člověk skautem stává, a v jeho znění jsou vyjádřeny základní ideje skautingu: principy povinnosti sobě samému, bližním a k Bohu. Přestože se přesné znění slibu oraganizace od organizace liší, všechny formulace vycházejí z původního slibu navrženého Baden-Powellem. Zde je pro srovnání znění původního Baden-Powellova slibu a slibů dalších zemí:  


Skautský slib ve své originální podobě, jak jej sepsal generál Baden-Powell,

Anglie:

On my honour I promise that I will do my best:

1. To do my duty to God and the King.

2. To help other people at all times.

3. To obey the Scout Law.


Překlad:

Slibuji na svoji čest, jak dovedu nejlépe:

1. Plnit své povinnosti k Bohu a ke králi.

2. Pomáhat druhým v každé době.

3. Zachovávat skautský zákon. [1]

 


Francie:

Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m’engage:

1. a servir de mon mieux Dieu, l’Église, ma patrie et l’Europe,

2. a aider mon prochain en toutes circonstances,

3. a observer la loi scoute.


Překlad:

Na svoji čest se s milostí Boží zavazuji:

1. sloužit co nejlépe Bohu, Církvi, své vlasti a Evropě,

2. pomáhat svým bližním za všech okolností,

3. řídit se skautským zákonem.[1]

 


Polsko:

Mam szczerą wolę całym życiem:

pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim

i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.[1]


Překlad

Jsem upřímně odhodlán celým svým životem:

plnit službu Bohu i Polsku,

ochotně pomáhat bližním

a dodržovat harcerský zákon.[1]

 


Amerika:

On my honor, I will do my best

To do my duty To God and my country

To obey the Scout Law;

To help other people at all times;

To keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight.


Překlad

(Přísahám)Na svoji čest, že budu co nejlépe:

Dodržovat Skautský zákon;

Plnit svou odpovědnost vůči Bohu a své vlasti;

Pomáhat jiným lidem v každé době;

Udžovat se fyzicky silným, mentálně bdělým a morálně čistým.[1]

 


Česká Republika:


Slibuji na svoji čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,

plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,

duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

 

01.05.2012 20:31:03
junackyvatry
Jednou skautem, navždy skautem ...
.
.


.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one